1 2 3 4 5

Fourth Year BAMS Batch


1 ABNA  S.A.
2 AISWARYA  K.V.
3 AISWARYA  R.S.
4 AISWARYA  V.
5 AKSHAY  V.S.
6 ALIFA FATHIMA  N.
7 AMEERUNNISA  K.
8 AMRUTHA  M.B.
9 ANAGHA  PILLAI
10 ANJU MOL
11 ANJU SUNNY
12 APARNA  U
13 APSARA  T.R.
14 ARUNA JACOB
15 ARUNA  C.N.
16 ARYA MOHAN  C.K.
17 ASWATHI SALIL
18 ATHIRA JACOB
19 ATHIRA RAMESH
20 DEVA VIKAS
21 FEMI FRANCIS  M.
22 GREESHMA  M.
23 HEMA DEVI  K.
24 JISA  V J
25 JISHNU MOHAN
26 JUMANA JAMAL
27 JYOTHI KRISHNADAS
28 KALYANIKUTTY NAIR
29 KEERTHANA VARGHESE
30 LAKSHMI  K.
31 LINDA  S.
32 MANGALAN  K.B.
33 MARY SHEELA  C.D.
34 MEERA  M.P.
35 MINNUJA  A.J.
36 NANDITHA  M.
37 NANDANA S  KRISHNA
38 NAYANA  M.S.
39 NIHAL  S.
40 NIDHIL P. RAJ
41 RESHMA  T. SATHYAN
42 RESHMA  R.
43 RESHMI MOHAN
44 REVATHY MOHAN  A.
45 SHAHANA SHIRIN  T.
46 SOORYA NARAYANAN  S.R.
47 SHERIN ABOOBACKER
48 SMERA SUSEEL
49 SREEDEVI R. NAIR
50 SREELAKSHMI  K.M.
51 SREEYA  K.G.
52 SRUTHY N. RAJ
53 SUDARSAN  D.
54 SWATHY KRISHNA
55 SWEDHA SASINDRAN
56 SWETHA SURESH
57 VANDANA  J.S. NAIR
58 VANDANA  G.R.
59 VIDYA MOL
60 JIJI  E.